B"H
I Have a Letter in the Children's Sefer Torah

ההכרזה על המבצע

בי"א בניסן תשמ"א (15 באפריל 1981), מלאו לרבי מליובאוויטש, רבי מנחם מענדל שניאורסאהן, 79 שנים. בעת ההתוועדות לרגל יום הולדתו הכריז הרבי על תחילת המבצע של ספר התורה של ילדי ישראל.

מספר חודשים קודם לכן, הכריז הרבי על הקמתו של ארגון הילדים "צבאות השם". בהתוועדות זו הזכיר הרבי את הארגון ודיבר על היתרון המיוחד של הילד והילדה היהודיים – היכולת שלהם לעורר את הוריהם ולגרום להם להתקרב למורשת ישראל. משימה זו, אמר הרבי, מאחדת את כל ילדי ישראל.

הרבי הוסיף ואמר: עולמנו הוא עולם החומר, ולכן יש להביע אחדות זו בדרך פיזית ומוחשית. ביטוי אמיתי של אחדות כזו צריך להיעשות באמצעות התורה – סמל האחדות היהודית מאז התאספו בני ישראל כאיש אחד, בלב אחד, סביב הר סיני.

על כן, קרא הרבי, יש לכתוב ספר תורה מיוחד שיאחד את כל הילדים והילדות היהודיים.

בית הכנסת "צמח צדק" בירושלים

במשך הימים הבאים, עסק הרבי בדבריו בהרחבה בנוגע למבצע ספר התורה, ונכנס לפרטי פרטים, הקטנים ביותר. 

הרבי ביקש שספר התורה ייכתב בארץ-ישראל, עליה נאמר בתורה "ארץ אשר... תמיד עיני ה' אלוקיך בה, מראשית השנה ועד אחרית שנה". הרבי בחר גם את המיקום בתוך ארץ ישראל – בעיר העתיקה בירושלים, שכן ירושלים אף היא סמל של אחדות ישראל: בשל היותה מוקד החיים היהודיים בימי קדם (בירושלים שכנו בית המקדש הראשון והשני), היא לא חולקה בין השבטים, אלא נותרה תמיד מאוחדת.

הרבי הוסיף וביקש כי ספר התורה ייכתב בעיר העתיקה בירושלים בבית-הכנסת המפורסם שנבנה בימי האדמו"ר השלישי של חב"ד, רבי מנחם מענדל מליובאוויטש זצ"ל (תקמ"ט-תרכ"ו, 1789-1866), ואף נקרא על שמו 'בית-הכנסת צמח-צדק'. הרבי הצביע על כך שזהו בית-הכנסת היחידי בעיר העתיקה, שקירותיו וגגו שרדו בשלמותם את כל הפרעות מיום הקמתו ועד היום הזה.

הרבי הורה שמלאכת הכתיבה תתחיל מיד, ותושלם בתוך פחות משישה חדשים, בכ"ט באלול – היום האחרון בלוח השנה היהודי, ויום הולדתו של ה"צמח צדק". בסופו של דבר, הסופרים עשו את מלאכתם במהירות רבה, וחגיגת סיום הספר התקיימה ביום כ' באב, יותר מחודש לפני המועד שנקבע.

התפקיד של הילדים

הרבי קבע את מחירה של אות בספר התורה – דולר אחד, או ערכו במטבע מקומי.

בנוסף הדגיש הרבי את חשיבות תפקידם של הילד והילדה ברכישת האות: לא די בכך שההורים יקנו אותה עבורם; אם הילד בוגר דיו, עליו לרכוש אותה מחסכונותיו, ולמלא בכתב-ידו את טופס רכישת האות, פרטיו האישיים – השם, שם המשפחה, שם האם והכתובת. בדרך זו תהיה לרכישה זו ערך רב בעיניו, והדבר יעודד אותו ליטול חלק ביוזמות נוספות של אחדות.

יחד עם זאת, אמר הרבי, אפילו תינוקות קטנים יכולים להשתתף במבצע, והוריהם יכולים לעשות כל זאת במקומם, כי "כל פעולה שהתינוק רואה או שומע, אפילו ביומו הראשון, נחרתת בו ויכולה להשפיע על כל חייו".

כיצד יקבע איזו אות יקבל כל ילד? הרבי הורה: באמצעות הגרלה. מדוע?

הרבי גילה רגישות לתחושותיהם של הילדים, כאשר הורה להעביר לידיעתם רק את שם הפרשה בה מופיעה האות שלהם, אך לא מהי האות המסוימת שעלתה בגורלם. אף-על-פי שכל האותיות בתורה קדושות, ייתכן שיהיו ילדים שיתאכזבו אם האות שלהם תהיה חלק ממילה בעלת קשר שלילי, למשל בפרשת התוכחה שבספר דברים.

הרבי ביקש שתונפקנה תעודות עבור הילדים שקנו אותיות: "הדבר יותיר בהם רושם מיוחד. כאשר הם יראו את התעודה, הם יתלו אותה על הקיר כדי להראותה לחבריהם, שירצו אף הם לרכוש אות בספר התורה". הרבי גילה מעורבות רבה בעיצוב התעודה, וביקש, למשל, להעביר את תמונת הכותל המערבי מהצד השמאלי לצד הימני של התעודה, ולהציב כנגדה משמאל את תמונת קבר רחל אמנו.

הרבי הורה גם שעשרה מבוגרים (ביניהם הרבנים וסופרי הסת"ם) יקנו אף הם אות בספר התורה, כדי שלא תתעורר בעיה הלכתית כתוצאה מכך שהספר כולו שייך לילדים שאינם בני-מצוה.

הסופר

הרבי הורה שהמטה שירכז את המבצע יוקם בכפר חב"ד – כפר של חסידי חב"ד במרכז הארץ – וביקש מ"ועד רבני חב"ד" בארץ-ישראל לפקח על המבצע. הרבנים קיימו לאלתר אסיפה בירושלים, כדי לטפל במשימה המיוחדת שהוטלה עליהם.

במהלך האסיפה הוחלט כי מלאכת הכתיבה תוטל על סופר-הסת"ם הנודע הרב שלמה אהרן הניג. הקלף נרכש מיד, והכתיבה החלה בו-ביום – י"א ניסן תשמ"א. מאוחר יותר, מונה סופר מומחה נוסף, הרב שמשון כהנא, לעסוק במלאכה לצד הרב הניג.

הרב שמואל גרייזמאן, משלוחי הרבי לארץ הקודש, התבקש ליטול על כתפיו את ריכוז המבצע המיוחד. מאז ועד היום, מנהל הרב גרייזמאן את מבצע "אות בספר התורה של ילדי ישראל".

304,805 האותיות הראשונות

במרכזי חב"ד ברחבי העולם התקיימה פעילות רבה לרישום ילדים לרכישת אותיות בספר התורה החדש. לכל אורך התקופה, המשיך הרבי לעודד את המיזם המיוחד, והקדיש לו דברים כמעט בכל התוועדות. כאשר עברו לפני הרבי ילד או ילדה, הקפיד הרבי לשאול אותם אם כבר יש להם אות בספר התורה. הורים שביקשו ברכה עבור ילדיהם, נענו כי רכישת אות בספר התורה המיוחד תביא להם תוספת ברכה. הרבי הדגיש כי ניתן לרכוש אות גם עבור תינוקות בני יומם, ולאחר שהילד ייקרא בשם, יהיה אפשר להוסיף גם את שמו לפרטי הרישום...

המבצע זכה להצלחה רבה. גדולי הרבנים, האדמו"רים וראשי-הישיבות בארץ-ישראל ובעולם קנו אות עבור בניהם ונכדיהם בספר התורה המיוחד של ילדי ישראל.

ביניהם ניתן למצוא את שמות האדמו"רים מגור, צאנז, וויז'ניץ, בעלז, באבוב, ועוד; רבי ישראל אבוחצירא - "הבבא סאלי"; גדולי תורה והלכה – רבי משה פיינשטיין, רבי שלמה זלמן אוירבך, רבי בן-ציון אבא שאול, רבי יוסף שלום אלישיב, רבי שמואל הלוי וואזנר, ועוד רבים.

בתוך 4 חודשים נמכרו יותר מ-304,805 אותיות, אשר השלימו את ספר התורה הראשון, ופתחו את הספר השני.

החגיגה בכותל המערבי

ספר התורה הראשון הושלם ביום כ' מנחם-אב תשמ"א (20 באוגוסט 1981) – יום פטירתו של רבי לוי יצחק שניאורסאהן זצ"ל, אביו של הרבי. כתיבת חמשת האותיות האחרונות נעשתה בטקס מיוחד בבית-הכנסת "צמח צדק" בעיר העתיקה שבירושלים, ולאחריה התקיימה חגיגת "סיום" מרשימה ברחבת הכותל המערבי, מרחק קצר משם.

הרבי שלח לאירוע את הרב זלמן שמעון דבורקין, רבה של שכונת קראון הייטס בברוקלין - מקום משכנה של מרכז חסידות חב"ד, כנציג מיוחד מטעמו. הרב דבורקין כובד בכתיבת האות האחרונה בספר התורה הראשון והאות הראשונה בספר השני. הרב דבורקין הביא עמו 1,200 דולר מהרבי, כהשתתפות אישית בהוצאות הכתיבה ורכישת הדיו והקלף של ספר התורה. הרבי שילם גם על רכישת שני מעילי קטיפה עבור הספר, בצבעים כחול ולבן, ומסר סכום נוסף לנתינה לצדקה. הוא שיגר עם הרב דבורקין גם בקבוק וודקה שנשלח אליו מהתוועדות של חסידים מעבר למסך הברזל, ברוסיה הסובייטית.

באירוע השתתפו עשרות אלפי גברים, נשים וילדים. רבנים חשובים, אדמו"רים וראשי ישיבות נטלו אף הם חלק בחגיגה הגדולה. ספר התורה החדש נישא בשירה ובזמרה, בתהלוכה ענקית, אל הכותל המערבי, בטרם הושב אל משכנו הקבוע בבית-הכנסת "צמח צדק".

גולת הכותרת של החגיגה היתה שידור חי מניו-יורק של התוועדות שערך הרבי בבית-מדרשו לציון יום השנה של אביו, רבי לוי יצחק שניאורסון. הרבי דיבר על ספר התורה שהושלם זה-עתה, ואמר בין הדברים כי כתיבת ספר התורה של הילדים הוסיפה רבות לאחדות של עם ישראל, משום שהתורה היא גורם מאחד בין כל היהודים, גם בין אלו שנראה כי הקשר שלהם אליה רופף. בהזדמנות אחרת הוסיף הרבי כי אחדות זו שנגרמה בזכות ספר התורה מחזקת את השלום והשלווה בעולם כולו.

ספרי תורה נוספים

עוד בפתיחת המבצע, ציין הרבי כי ספר תורה אחד – המורכב מ-304,805 אותיות – בוודאי לא יספיק לכל הילדים היהודיים בעולם. ומה גם, שעוד יוולדו ילדים נוספים בעזרת ה', וגם להם מגיע להשתתף בספר התורה המיוחד. הרבי הורה אפוא כי מיד עם השלמתו של הספר הראשון, יתחילו לכתוב ספר תורה שני.

בעוד החגיגות סביב השלמתו של הספר הראשון נמשכות, החלה כתיבת הספר השני. אלא שהפעם עברו חמש שנים עד לרישומם של 304,805 ילדים נוספים, והוא הושלם בקיץ תשמ"ו (1986). הספר השלישי הושלם בתשנ"ה (1995), הרביעי בתשס"ה (2005), החמישי בתשע"ב (2012), השישי בתשע"ו (2016), השביעי בתשפ"א (2021), והשמיני בתשפ"ג (2023).

שמונת ספרי התורה, המאחדים בדיוק 2,438,440 ילדים וילדות יהודיים, שוכנים בבית-הכנסת "צמח צדק" שבעיר העתיקה ירושלים – שם, בין קשתות מסוגננות של אבן ירושלמית, נכתב בימים אלו ספר התורה השמיני של ילדי ישראל.

ששת ספרי התורה של ילדי ישראל

 

פנג חנויות וירטואליות
Powered by nopCommerce